Pieaugušie Stabulnieku bibliotēkas lietotāji tiek aicināti ielūkoties mūsu latviešu rakstnieces un žurnālistes Monikas Zīles literārajos darbos,kuri brīvi pieejami rakstnieces 70 gadu jubilejai veltītajā izstādē, kā arī izlasīt kādu no angļu rakstnieces vairāk nekā 700! mīlas romānu autores Barbaras Kārtlendas uzrakstītajiem daiļdarbiem,kuri savukārt pieejami rakstnieces 110 gadu jubilejai veltītajā izstādē.