Ikviens reizēm alkst pēc lielākām vai mazākām pārmaiņām savā personīgajā dzīvē,dārzā,mājā,istabā..

Ikviens reizēm alkst pēc lielākām vai mazākām pārmaiņām savā personīgajā dzīvē,dārzā,mājā,istabā....Arī Stabulnieku bibliotēka jaunākā vecuma bibliotēkas lietotājiem paredzētajās telpās ir šajā vasarā veikusi pārmaiņas,izdarot nelielas korekcijas grāmatplauktu un krājumā izkārtojumā.

Nu bibliotēkas lietotāji tiek aicināti piedalīties vasaras aptaujā UZRAKSTI,KĀ TEV PATĪK PĀRMAIŅAS TAVĀ BIBLIOTĒKĀ!