Atdzesējot pie datoriem sakarsušos prātus un nokaitētās emocijas, bibliotēka piedāvā ielūkoties mūsu tautas rakstnieces,dzejnieces,tulkotājas Vizmas Belševicas(1931-2005) literārajos darbos,kurus caurvij augstas domas kultūra,un kuri pieejami bibliotēkas lietotājiem rakstnieces jubilejai veltītajā izstādē.