Stabulnieku bibliotēka aicina savus lietotājus izlasīt arī kādu nopietna satura grāmatu par ūdens nozīmi dabā,cilvēka dzīvē un vispār dzīvības procesu norisēs.

Izstādē,kura veltīta Pasaules Ūdens dienai(22.III.),kura tiek atzīmeta jau kopš 1993.gada,tiek piedavāta tāda vērtīga un lasītāju informējoša literatūra,kā Oberbeila K."Ūdens-dzīvības eliksīrs", grāmata par mainīgo un mistisko ūdeņu pasauli "Ūdens noslēpumi" , kā arī daiļliteratūra,kura satur un ietver šo veldzējošo,dzīvibu nesošo vārdu: Evansa N."Ūdensšķirtne", Zeiboltu J."Ūdens burbuļi" un citas grāmatas.