5.februāra pecpusdienā plkst.16.00 pie siltas tējas tases un vēl siltiem pašceptiem speķa pīrāgiem,kurus bija sarūpējusi Dravnieku pamatskolas Ticības mācības skolotāja Tekla Skaba, Stabulnieku bibliotēkā kopā pulcējās 8 vietējie jaunieši,kurus vieno reliģiska satura intereses,lai tiktos ar Vidsmuižas Svetā Gara Romas katoļu baznīcas priesteri Česlavu Mikšto.

Priesteris Česlavs Mikšto informēja jauniešus par iespēju piedalīties 2011.gada kristīgo Jauniešu dienās, kuras norisināsies Madridē.Lai jauniešiem priekšstats būtu pilnīgāks,priesteris nodemonstrēja arī dokumentālo filmu par kristīgo Jauniešu dienām.