Stabulnieku bibliotēka pateicas Vidsmuižas draudzes priesterim Česlavam Mikšto par garīgi izglītojošas literatūras davinājumu, kopskaitā 12 grāmatas

Stabulnieku bibliotēka pateicas Vidsmuižas draudzes priesterim Česlavam Mikšto par garīgi izglītojošas literatūras davinājumu, kopskaitā 12 grāmatas, starp kurām ir tādas kā Māsburgas L. BRĪNIŠĶĪGIE ATGADĪJUMI MāTES TERĒZES DZĪVĒ, Burguā E. BIOĒTIKA VISIEM, Pr. Jāņa Lemoni SVēTAIS PRIESTERIS JĀNIS BOSKO un vēl citas, kuru saturā patiešām ir vērts ielūkoties, un vēl jo vairāk šajā laikā, kad ir sācies gavēnis, īstākais brīdis sava gara izkopšanai, un tas ir arī Dieva aicinājums ikvienam no mums. Dievs mūs uzrunā arī no saturiski vertīgu grāmatu lappusēm.