Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas ietvaros (no 8.nov. - 14.nov.), Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolas 5.klases skolēni bija aicināti uz pagasta bibliotēku, lai sveces gaismā un pie tējas teses noklausītos dāņu rakstnieces Lēnes Koberbēlas literārā darba KAUNINĀTĀJAS MEITA fragmentu ar nosaukumu KAUNINĀTĀJAS SKUĶIS un parunātu par to, kā pašiem ir ar to kauna sajūtu, kā, kad un kur tā rodas.