Novadnieks Antons Vogulis-Tumovs svin savas dzīves 65. gadu jubileju. Kādreizējais elektrosakaru tehniķis kopš jaunības dienām nodarbojas ar fotograpēšanu. Beidzis fotomākslas fakultāti Tautas universitātē 1982. gadā, piedalījies daudzās gan pašmāju gan starptautiskajās izstādēs.

Jubilejas gada izstādē rādīja pēdējo gadu darbus - Latgales ainavas. Viņš ir Latgales gaismēnu meistars. Viņa darbos skatāma lieliska kompozīcija, krāsas. Fotogrāfijās radītā noskaņa šķiet mistiska. UN tas viss panākts ar nedaudzām detaļām, lakoniski. Spēcīgs domu centrs fotogrāfijas. Viņa fotogrāfijas ''Rīts'', ''Pieskāriens'', ''Nogruvums'', Spilvu laiks Latgalē'' uz visiem laikiem ir palikušas Francijaas fotomākslas muzejā.

Mēs visi fotograpējam, iemūžinām dažādus notikumus, norises, bet caur fotogrāfiju atklāt arī fotogrāfa personību prot tikai retais. Mūsu Antons to prot. Uzlūkojot izkvienu darbu, var teikt, ka Antons Vogulis-Tumovs ir dzīves filozofs.

Viņš ir Fotomākslinieku savienības biedrs kopš 1987. gada, fotokluba ''Rīga'' kopš 1982. gada, kā arī Latgales fotokluba biedrs.

Radošā darba vakarā bija ieradušies viesi no novada, Preiļie, Rēzeknes, Krāslavas, kā arī radi, draugi, kaimiņi.