Bibliotēkā ienāk jauni pakalpojumi. Šoreiz tie ir elektroniskā pieteikšanās platībmaksājumiem. Apzināti visi zemnieki un pārējie , kas parasti piesakās uz platībmaksājumiem. LAD konsultantu vadībā apguva iemaņas LAD mājas lapā: kā pieteikties elektroniski, kā atrast savu zemes gabalu, kā iezīmēt, veikt precizējumus.

Mūsu pusē jau sen daudzi lieto e šo e pakalpojumu. Tagad arī bibliotēkā tas ir pieejams, jo bibliotekāre pati apguva to. 

24. - 29.martā - E- prasmju nedēļā apmācīti interesenti Skype lietošanā.