A. Skujiņas dzejas stunda Austras vārda dienā.

Lai izprastu Austras Skujiņas dzeju, pakavējāmies pie viņas dzīves.  Māsas Rūtas Skujiņas ''Zvaigžņu bērni'' , kas bāzēts uz A. Skujiņas pēdējo gadu notikumiem, palīdz izprast tā laika dzīvi Rīgā, latviešu inteliģences centienus. Lasījām dzeju no krājumiem ''Vēl viss nav paspēlēts...'', ''Krīt manā pavasarī sarma''. Visu paaudžu mīlētākā dzejniece- romantiskā un traģiskā personība, viņas viegli uztveramā dzejā uzrunā līdz sirds dziļumiem, piekaras tik svarīgam ikviena dzīvē - dzīves jēgai, personības pilnveidošanai, cilvēku vienaldzībai.

 Dzejnieces dzeja ir iemīļots materiāls komponistu daiļradei. Klausījāmies dziesmas '' Ver durvid klusāk'', Vieglaprātīgā sirds'', ''Vecās grāmatas'' un citas dziesmas.