No 22. līdz 28. aprīlim tiks aizvadīta ik gadējā Bibliotēku nedēļa.

Par gaidāmajiem pasākumiem sekojiet līdzi programmai!

Ziņu sagatavoja:

Riebiņu novada CB