Latvijas Nacionālā bibliotēka ir sagatavojusi Nacionālo enciklopēdiju.

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir sagatavojusi Nacionālo enciklopēdiju. Enciklopēdijas pamatu veido elektroniskā versija (www.enciklopedija.lv), taču vienlaikus Latvijas valsts simtgadei sagatavots īpašs drukātais sējums par Latviju, kas ir pieejams arī mūsu bibliotēkas lietotājiem.


Ziņu sagatavoja:

Riebiņu novada CB