Bibliotēkas apmeklētāji aktīvi piedalījās Valentīndienas sirsniņvēstuļu rakstīšanā. Pateicamies visiem par atsaucību.

Bibliotēkas apmeklētāji aktīvi piedalījās Valentīndienas sirsniņvēstuļu rakstīšanā. Pateicamies visiem par atsaucību.

Ziņu sagatavoja:

Riebiņu novada CB