Dzejniekam Klāvam Elsbergam -- 60. dzimšanas diena. Lasītāji var iepazīties ar viņa dzejoļiem, kā arī laikabiedru atmiņām.