Bibliotēkā ir skatāma novadpētniecības materiālu izstāde "Mūsu novada literāti".