Izstādē ir aplūkojamas eglīšu rotas no bibliotēkas lietotāju kolekcijām.