Abonementā ir skatāma dzejas izstāde par balto gaidīšanas laiku.