Riebiņu novada dome dāvina visām novada bibliotēkām grāmatu "Līgsmības koki". Silajāņu pagasta pārvalde dāvina grāmatu "Silajāņu pagasts gadu simta garumā" katrai Riebiņu novada bibliotēkai.

Riebiņu novada dome dāvina visām novada bibliotēkām grāmatu "Līgsmības koki".

 

Silajāņu pagasta pārvalde dāvina grāmatu "Silajāņu pagasts gadu simta garumā" katrai Riebiņu novada bibliotēkai.

Ziņu sagatavoja:

Riebiņu novada CB