Bibliotēkā ir skatāma novadpētniecības materiālu izstāde par Pastaru vējdzirnavām, kuras atrodas Riebiņu novada Stabulnieku pagastā.