Abonementā ir skatāma Dzejas dienām veltīta izstāde, kurā ir skatāmi Baltijas valstu dzejnieku darbi.