Dzejas dienas 2018 šogad Latvijā notiek no 6.- 16. septembrim.

Dzejas dienu ietvaros aicinām visus interesentus apmeklēt izstādes un pasākumus. Būsiet mīļi gaidīti!

Ziņu sagatavoja:

Riebiņu novada CB