Bibliotēka piedāvā dzejas izstādi par mīlestību un savstarpējām attiecībām.