Abonementā ir skatāma literārā izstāde, kas veltīta rakstnieka Aivara Kļavja dzīves jubilejai.