Bibliotēkas izstāžu zālē ir skatāma ceļojošā fotoizstāde no Vārkavas muzeja "'Taureņi ir kā sapņi".