Būsim aktīvi, veidojot kopīgu veltījumu valsts simtgadei un saglabājot vēstures liecības fotogrāfijās!

Būsim aktīvi, veidojot kopīgu veltījumu valsts simtgadei un saglabājot vēstures liecības fotogrāfijās!


Ziņu sagatavoja:

Riebiņu novada CB