Bibliotēkas abonementā ir skatāma izstāde, kas iepazīstina apmeklētājus ar lietuviešu rakstnieku darbiem.