Bibliotēkā ir skatāma jauna novadpētniecības materiālu izstāde, kas veltīta jaunajam Riebiņu katoļu baznīcas prāvestam.