Bibliotēkas abonementā ir skatāma dzejas izstāde, kas veltīta Leonīda Breikša daiļradei.