Izzinoša grāmata bērniem 4 - 7 gadu vecumā. Šeit apkopotas pamata zināšanas par laikapstākļiem, neskaitāmi lodziņi, kas ļauj redzēt norises dabā, detalizēti zīmējumi pasaules atklāšanai, viegli saprotams teksts lasīšanai priekšā un patstāvīgi.