"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017" ir klāt! Nāc pie mums ar visu ģimeni! Aizraujoša un saistoša lasāmviela garantēta visām gaumēm!

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta, sākot ar 2002. gadu Valsts kultūrkapitāla fonda un kopš 2010. gada arī LR Kultūras ministrijas, daudzu citu institūciju, kā arī privātpersonu atbalstīta lasīšanas veicināšanas programma. Tai raksturīgs plašs aptvērums, jo ik gadu iesaistās apmēram 700 bibliotēkas no visas Latvijas, kā arī Latviešu diaspora pasaulē. 2016. gadā tie bija jau 54 latviešu centri no 22 valstīm.

Programmas mērķis ir dažādot un pilnveidot publisko bibliotēku iespējas darbā ar bērniem un jauniešiem, veicināt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu jauno lasītāju vidū, tādējādi ietekmējot grāmatniecības procesus un bibliotēku rīcībpolitiku valstī. Tās uzdevums ir konsolidēt valsts un pašvaldību pasākumus, kā arī līdzekļus lasīšanas veicināšanai, izmantojot un pilnveidojot publisko bibliotēku pakalpojumus bērniem un jauniešiem.

 

Grāmatu sarakstu skatīt šeit: http://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/2203-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2017

Ziņu sagatavoja:

Riebiņu novada CB