Lai bērniem būtu iespēja tikties klātienē ar autoru Latvijas Nacionālā bibliotēka bija izsludinājusi konkursu "Nindzja Timijs mūsu vidū", kura uzdevums bija izveidot nelielu filmiņu par Nindzju Timiju vai zīmējumu, kas raksturotu kādu neparastu izgudrojumu.

Lai bērniem būtu iespēja tikties klātienē ar autoru Latvijas Nacionālā bibliotēka bija izsludinājusi konkursu "Nindzja Timijs mūsu vidū", kura uzdevums bija izveidot nelielu filmiņu par Nindzju Timiju vai zīmējumu, kas raksturotu kādu neparastu izgudrojumu.
Mūsu bibliotēku konkursā pārstāvēja Viktorija Nagle, kas bija uzzīmējusi zīmējumu un čaklākie Bērnu žūrijas lasītāji - Emīls Bramanis, Sofija Vilcāne, Anastasija Leitāne.

Ziņu sagatavoja:

Riebiņu novada CB