Bibliotēkā no 27. septembra līdz 25. oktobrim ir skatāma novadpētniecības materiālu izstāde,kas veltīta izcilajam komponistam un novadniekam Jānim Ivanovam.

Bibliotēkā ir skatāma jauna novadpētniecības materiālu izstāde,kas veltīta izcilajam komponistam, novadniekam  Jānim Ivanovam.

 

Komponista skaņdarbus varat klausīties šeit: http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?q=j%C4%81nis%20ivanovs&id=2675814&&g=3

Ziņu sagatavoja:

Riebiņu novada CB