Lepojamies ar Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatores, dzejnieces Evelīnas Visockas radošajiem sasniegumiem!

Lepojamies ar Riebiņu novada izglītības jautājumu koordinatores, dzejnieces Evelīnas Visockas radošajiem sasniegumiem!
Sveicam autori ar pirmo publikāciju dzejas krājumā!

Drīzumā DZEJAS ALMANAHS būs pieejams arī lasītājiem bibliotēkā.

Ziņu sagatavoja:

Riebiņu novada CB