Šogad Latvijā Bibliotēku nedēļa notiek no 18. – 24. aprīlim. Ik gadu Bibliotēku nedēļai ir savs vadmotīvs, un 2016. gada vadmotīvs – „ATTIECĪBAS, SADARBĪBA, KOPIENA”.

Latvijas Bibliotekāru biedrība šogad aicina uz sadarbību, attiecībām sadarbībā, sadarbību kopienā un kopienas attīstības labā. Bibliotēku nedēļas laikā tiek vērsta uzmanība uz bibliotēku ne tikai kā uz vietu, kas partnerību rezultātā nodrošina pieeju informācijai un zināšanām, mākslinieciskās jaunrades attīstībai, kultūrai, izklaidei un mūžizglītībai, bet arī kā uz vietu, kurā nepārtrauktā kustībā tiek savienoti un apvienoti kopienās cilvēki un to intereses.

 

Bibliotēku nedēļas ietvaros visās Riebiņu novada bibliotēkās tiks aizvadītas daudzveidīgas aktivitātes, kurās aicināts piedalīties ik viens interesents. 

Ziņu sagatavoja:

Riebiņu novada CB