Riebiņu novada CB ir skatāma jauna novadpētniecības materiālu izstāde par kāzu gadskārtu svinēšanas tradīcijām Riebiņos.

Riebiņu novada CB ir skatāma jauna novadpētniecības materiālu izstāde par kāzu gadskārtu svinēšanas tradīcijām Riebiņos. Izstādē visi interesenti var iepazīties ar novada kāzu jubilāriem.