Bibliotēka piedāvā jaunu izstādi, kas veltīta Jānim Akurāteram un viņa radošajai darbībai.