Bibliotēka piedāvā jaunu novadpētniecības materiālu izstādi, kas veltītam sportam un sportistiem Riebiņu novadā. Izstādē var apskatīt materiālus par Anitu Kažemāku un Ilgu Bērtulsoni-Šmeiksti.