Bibliotēka piedāvā interaktīvu novadpētniecības materiālu izstādi, kas iepazīstina ar Riebiņu pagasta iestāžu drabību.