Bibliotēkā ir skatāma novadpētniecības materiālu izstāde, kas veltīta Riebiņu Svētā Pētera un Svētā Pāvela Romas katoļu baznīcai.