Bērnu literatūras nodaļa piedāvā izstādi, kurā ar literarūras palīdzību var iepazīt Latvijas krāšņo dabu.