Bibliotēkā ir skatāma jauna novadpētniecības izstāde, kas veltīta dziedātājas Helēnas Ersas-Kozlovskas jubilejai.