Bibliotēkas abonements piedāvā izstādi, kas iepazīstina ar Miķeļdienas tradīcijām un paražām.