Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā turpinās projekts "Bērnu žūrija 2015". Aicinām mazos un lielos lasītājus iesaistīties grāmatu lasīšanas un vērtēšanas procesā. Tāpat mīļi tiek gaidīti arī mammas un tēti, vecmāmiņas un vectētiņi.

Katrai vecuma grupai ir atlasītas sešas aizraujošas un interesantas grāmatiņas. Savukārt Vecāku žūrijas ekpertiem ir paredzētas četras grāmatas, kā arī vēl divas ir jāizvēlas no Bērnu vai Jauniešu žūrijas klāsta. 

Nāc uz bibliotēku, izlasi un novērtē grāmatas!