Grāmatā aplūkota iztēle psihologa skatījumā. Tās pirmā daļa veltīta iztēles teorijām, otrā- iztēles terapijas procesam, trešā- iztēlei un radošajam procesam. Teorētiskais materiāls apvienots ar praktisko. Šīs grāmatas mērķis ir parādīt, ka iztēles tehnikas ir viegli pieejamas medicīnas nozarēs, kurām rūp cilvēka garīgā veselība. Tā domāta praktizējošiem psihologiem, ārstiem, sociālajiem darbiniekiem, medicīnas māsām un visiem, kurus interesē iztēles tehnikas. Grāmata varētu ieinteresēt arī ierindas lasītājus, kuri vēlas saglabāt veselību vai atbrīvoties no hroniskiem veselības traucējumiem