Viks atmiņās stāsta par savām gaitām padomju armijā. Autors dienējis pie ziemeļu polārā loka, kur bijis ļoti skarbs klimats. Un ne tikai - tāda bijusi arī disciplīna un savstarpējās attiecības. Var tikai apbrīnot autora prasmi pielāgoties situācijai, vienlaikus tomēr neatsakoties no saviem principiem. To visu sev raksturīgajā valodā, vietumis izmantojot humoru, ironiju un sarkasmu, Viks apraksta grāmatā