Bibliotēka piedāvā iepazīt izstādi, kas veltīta Marijas Montesori pedagoģiskajām idejām.