Bibliotēka piedāvā jaunu novadpētniecības izstādi no izstāžu cikla: Novadniekiem pa pēdām - Jānis Gurgons.