Bibliotēkas abomentā ir skatāma izstāde, kas veltīta šveiciešu psihiatra un filozofa, analītiskās pshiloģijas skolas dibinātāja Karla Gustava Junga 140 gadskārtai.