Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā 15. maijā ciemojās Šveices vēstnieks Latvijā, Markuss Niklauss Pauls Dutlijs

Riebiņu novada centrālajā bibliotēkā 15. maijā ciemojās Šveices vēstnieks Latvijā, Markuss Niklauss Pauls Dutlijs.