Bibliotēku nedēļas šī gada moto ir "Pastāvēs, kas pārvērtīsies", kas notiek no 20.04. līdz 26.04. Kā katru gadu, tā arī šogad Riebiņu novada centrālā bibliotēka piedāvā iesaistīties tās organizētajos pasākumos un izstādēs.

Bibliotēku nedēļas 2015 aktivitātes bibliotēkā 

 

 

Pasākumi

 

21. aprīlī plkst. 11:40 - Grāmata vēstures līkločos - bibliotekārās apmācības 8. klases skolēniem

22. aprīlī plkst. 12:00 - Multeņu pēcpusdiena portālā www.filmas.lv - 2. klases skolēniem

22. aprīlī plkst. 16:00 - Mani Riebiņi - fotokonkursa noslēguma pasākums

23. aprīlī plkst. 13:30 - Es būšu - tikšanās ar profesiju pārstāvjiem

 

 

Izstādes

 

No 7. aprīļa - No vecā uz jauno ( Bibliotēkas pirmais gads Saules ielā 8b

No 17. aprīļa - Emociju gamma ( Bibliotēkas dzīve fotogrāfijās)

No 20. aprīļa - Grāmata - tā ir sabiedrība

No 20. aprīļa - Laikrakstam Novadnieks - 65

 

 

Būsiet mīļi gaidīti!!!